Spolupráce

Vše, co konzultujeme jsme sami zažili. Aplikujeme poznatky a zkušenosti získané praxí a intenzivní spoluprací s našimi partnery. Řešíme skutečné výzvy, se kterými se naši klienti setkávají. Řídíme se tím, co chce trh. A na tyto potřeby aktivně reagujeme. Cílem vzájemné spolupráce je, aby klient nechal složitou práci na nás a mohl se věnovat tomu, co umí nejlépe.

S čím vám dokážeme pomoci?

Potřebujete založení některého ze speciálních nástrojů? Známe odpověď. A odborně vyhodnotíme nejlepší možnosti pro váš podnikatelský záměr. 

 • Dluhopisové emise (veřejné i neveřejné)

 • Investiční minifondy dle §15 ZISIF (osoba rizikového kapitálu)

 • Crowdfundingové platformy

 • Fondy kvalifikovaných investorů

 • Svěřenské fondy
Důvěra je klíč
Důvěra je klíč

Jak může vypadat spolupráce s námi

 1. Tvorba a nastavení obchodního modelu

  Postavíme vaše budoucí podnikání společně. Vše vymyslíme do nejmenšího detailu.
 2. Založení nástroje na kolektování prostředků

  Navrhneme a vytvoříme funkční model, se kterým se posuneme k zakládání.
 3. Nastavení interních procesů

  Pohlídáme veškeré postupy. Co, jak a kdy se musí podle zákona dodržovat.
 4. Vedení kompletní agendy pro neveřejné dluhopisové emise a §15

  Komplexní back office od BTM zaručí kontrolu formální i obsahové správnosti dokumentů, jejich evidenci a archivaci komunikace s investory i obchodníky.
 5. Zabezpečnení právních mechanismů

  Řídíme se znaleckými posudky a odbornými stanovisky, která garantují postupy v souladu se zákonem.
 6. Účetnictví a daně

  Klíč k úspěchu? Aby celkové nastavení společnosti dávalo také daňový a účetní smysl.