Vzdělání

Víme, jak je přístup k aktuálním, přesným a pravdivým informacím klíčový pro úspěch firem. Proto spolupracujeme s renomovanými odborníky a předáváme zkušenosti z oblasti alternativních investic, správy majetku a kolektování peněz. Podmanili jsme si právní a daňovou problematikou i celkové nastavení Businessu jako takového. Naše know how můžete čerpat na školeních, workshopech, nebo při online webinářích či e-learning vzdělávacích programech. Ty naleznete v této sekci.

V současné době nejsou naplánované žádné akce.